Głosuj na najlepszą inicjatywę

 

OPIS PROJEKTU

 

AUTORZY

1. Tytuł: „Jedziemy na pomoc lasu”

Cele: Podniesienie świadomości młodzieży i innych środowisk na temat znaczenia dbałości o środowisko naturalne i aktywność fizyczną.

Streszczenie projektu:

Projekt rozwiązuje problemy: zanieczyszczenia lasu, niskiej aktywności fizycznej młodzieży. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na sprzątaniu lasu z zanieczyszczeń i śmieci wyrzucanych przez ludzi. Aby urozmaicić formę planujemy realizację inicjatywy z użyciem rowerów, tzn. łączymy sprzątanie z aktywnością fizyczną na rowerze. W ramach projektu zaplanowaliśmy współpracę z Nadleśnictwem w Chrzanowie w celu pozyskania informacji, które z obszarów leśnych wymagają najbardziej sprzątania oraz w celu uzgodnienia w jaki sposób należy zebrane śmieci zutylizować.

Grupa docelowa:

Młodzież, grono pedagogiczne, mieszkańcy gminy, zwierzęta.

Współpraca z: Nadleśnictwo w Chrzanowie

     

 • Małgorzata Gołąb
 • Roksana Moskała
 • Alina Łukaszewska
 • Filip Surowiec
 • Mateusz Majewski
 • Patryk Jurecki
 • Szczepan Podulka

2. Tytuł: „Podaj pomocną łapę”

Cele: Pomoc zwierzętom w schronisku oraz pracownikom pracującym w schronisku.

Streszczenie projektu:

Projekt rozwiązuje problemy: niskiego poziomu zainteresowania problemami zwierząt. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na zaoferowaniu przez młodzież pomocy schronisku dla zwierząt w Oświęcimiu. W ramach projektu zaplanowaliśmy m. in. zbiórkę darów dla schroniska, stałe dyżury wolontariacie w schronisku i oferowanie opieki nad zwierzętami.

Grupa docelowa:

Pracownicy schroniska, zwierzęta, wolontariusze biorący udział w inicjatywie.

Współpraca z: Schronisko dla zwierząt w Oświęcimiu

     

 • Małgorzata Gołąb
 • Roksana Moskała
 • Alina Łukaszewska
 • Filip Surowiec
 • Mateusz Majewski
 • Patryk Jurecki
 • Szczepan Podulka

3. Tytuł: „EduFun”

Cele: Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze świetlicy środowiskowej Nicolaus.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na potrzeby dzieci i młodzieży – podopiecznych ŚŚ Nicolaus: potrzeba zaangażowania pedagogów w pracę świetlicy, pomoc w nauce dzieciom mniej zdolnym, wyrównywania szans edukacyjnych podopiecznych ŚŚ Nicolaus. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na zaoferowaniu przez młodzież pomocy w pracach Świetlicy, tj. poprzez pomoc dzieciom i młodzieży w nauce, którą zamierzają oferować wolontariusze – uczniowie ZS3. W ramach projektu zaplanowaliśmy m. in. zbiórkę słodyczy dla podopiecznych, ustalenie dyżurów, przeprowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z podopiecznymi ŚŚ Nicolaus.

Grupa docelowa:

Dzieci – podopieczni ŚŚ Nicolaus, wolontariusze ŚŚ Nicolaus.

Współpraca z: ŚŚ Nicolaus

     

 • Słowik A.
 • Miłosz Drożdż
 • Daria Kaleta
 • Emilia Daszyk
 • Julia Ozimkowska
 • Michał Cira
 • Agnieszka Kowalik
 • Irek Jaskólski
 • Dawid Chacia
 • S. Teresa Augustyn

4. Tytuł: „Żywy Chrzanów”

Cele: Poprawa wizerunku Miasta Chrzanów i nadanie niepowtarzalnego klimatu Miastu Chrzanów.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: szarości życia miejskiego w Chrzanowie, niskiej atrakcyjności turystycznej, braku oryginalności Miasta. Projekt wpisuje się w potrzebę: uatrakcyjnienia wizerunku miasta, pomaga promować Chrzanów, pomaga nadać niepowtarzalny klimat Miastu. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na uzyskaniu zgody Miasta i właścicieli kamienic na działania mające na celu uatrakcyjnienie wizerunku miasta, wśród nich: grafitti, murale, street art, przygotowywanie ozdób i rękodzieła rozwieszanego w różnych miejscach miasta z okazji np. świąt, organizacji akcji sadzenia drzew.

Grupa docelowa:

Wszyscy mieszkańcy, artyści, wolontariusze.

Współpraca z: Urząd Miasta

     

 • Słowik A.
 • Miłosz Drożdż
 • Daria Kaleta
 • Emilia Daszyk
 • Julia Ozimkowska
 • Michał Cira
 • Agnieszka Kowalik
 • Irek Jaskólski
 • Dawid Chacia

5. Tytuł: „Kim chcesz zostać?”

Cele: Poprawa znajomości zawodów wśród ludzi młodych i umożliwienie dokonywania właściwych wyborów zawodowych.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: dokonywania nieprawidłowych wyborów ścieżki kariery wielu młodych ludzi, braku zadowolenia ludzi młodych z dokonanego wyboru. Projekt zakłada organizację okresowych spotkań z osobami reprezentującymi różne zawody, które uczniowie chcieliby lepiej poznać, po to aby dowiedzieć się czy zawód ten jest rzeczywiście zawodem jaki chcą wykonywać.

Grupa docelowa:

Osoby – uczniowie stojący przez wyborem dalszej szkoły, a potem ścieżki zawodowej.

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, osoby znane – przedstawiciele różnych zawodów – w tym rodzice

     

 • Karolina Kozieradzka
 • Daria Matarzyńska
 • Dominika Lis

6. Tytuł: „RLF”

Cele: Podniesienie poziomu zainteresowania młodzieży nauką.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy sygnalizowane przez młodzież, tj. brak urozmaicenia lekcji, niechęć młodzieży do nauki. Projekt zakłada organizację okresowych spotkań z osobami reprezentującymi różne zawody, które uczyłyby w praktyczny sposób jak wykorzystać wiedzę z lekcji w zawodzie jaki reprezentują. Dodatkowym elementem projektu są lekcje filmowe w kinie.

Grupa docelowa:

Uczniowie ZS3, nauczyciele, zaproszone osoby.

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, osoby znane – przedstawiciele różnych zawodów – w tym rodzice

     

 • Wiktor Bogacki
 • Piotr Olszowski
 • Krzysztof Kostrzewiński
 • Janusz Marchewka
 • Maksymilian Skalski

7. Tytuł: „Pierwsza pomoc dla roweru”

Cele: Podniesienie poziomu wiedzy młodzieży z zakresu bezpieczeństwa, możliwości wykorzystania roweru, umiejętności obsługi i naprawy roweru.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: brak umiejętności serwisowania rowerów, brak wiedzy na temat odpowiedniego dostosowania roweru do budowy ciała. Projekt zakłada organizację pokazu instruktorskiego w jaki sposób dokonywać naprawy rowerowe i jak dostosować rower do budowy ciała, a także z zasad bezpieczeństwa na rowerze.

Grupa docelowa:

Wszyscy zainteresowani, uczniowie klas 5-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum.

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, wolontariusze, uczniowie

     

 • Sebastian Jaskólski
 • Tymoteusz Arpiasz
 • Mateusz Wygoda
 • Ola Kulczyk
 • Max Borys
 • Narine Mnatsakanyan
 • Estera Sośnicka

8. Tytuł: „SOS pierwsza pomoc”

Cele: Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: brak wiedzy na temat pierwszej pomocy, strach przed nieumiejętnym udzieleniem pierwszej pomocy. Projekt zakłada organizację min. 1 warsztatu dla 50 osób, teorii – wykładu i części praktycznej z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Projekt obejmuje również test sprawdzający wiedzę i umiejętności na początku i pod koniec zajeć.

Grupa docelowa:

Uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej i 1-3 gimnazjum jako osobne grupy z uwzględnieniem wieku.

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, wolontariusze, uczniowie, Służba Maltańska

     

 • Sebastian Jaskólski
 • Tymoteusz Arpiasz
 • Mateusz Wygoda
 • Ola Kulczyk
 • Max Borys
 • Narine Mnatsakanyan
 • Estera Sośnicka

9. Tytuł: „Bookcrossing”

Cele: Zachęcenie młodzieży do czytania książek i promocja czytelnictwa wśród młodzieży.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: niskiego zainteresowanie czytaniem książek i utrudnionego dostępu do czytelnictwa ze względu na ceny książek. Projekt zakłada organizację stanowisk z książkami, gdzie młodzież będzie miała możliwość wymieniać się książkami (zostawiając swoja, biorę inną).

Grupa docelowa:

Uczniowie szkół, biblioteka szkolna, nauczyciele.

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, biblioteka szkolna

 

10. Tytuł: „Zabawa za uśmiech”

Cele: Wsparcie potrzebujących dzieci z domu dziecka i świetlic środowiskowych.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: samotności i tęsknoty za bliskością rodziny. Projekt odpowiada na potrzeby: niesienia pomocy potrzebującym, podniesienia poziomu szczęścia. Projekt zakłada organizację kiermaszu świątecznego (ciasta, ciastka, gorące napoje) oraz organizacji zbiórki zabawek dla placówek typu dom dziecka, świetlica środowiskowa.

Grupa docelowa:

Dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych

Współpraca z: Media, nauczyciele, uczniowie

     

 • Jan Piskozub
 • Martyna Żbik
 • Natalia Iwanowicz
 • Mateusz Krasucki
 • Marcel Dworak
 • Klaudia Stulak
 • Julia Buczkowska
 • Wojciech Kapuściński

11. Tytuł: „Zbieraj śmieci dla dobra dzieci”

Cele: Poprawa czystości środowiska naturalnego.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: zanieczyszczenie środowiska, problem potencjalnego pogorszenia stanu zdrowia ludzi i zwierząt. Projekt zakłada grupy wolontariuszy, którzy byliby zainteresowani posprzątaniem okolicznych lasów i innych miejsc zanieczyszczonych przez ludzi.

Grupa docelowa:

Uczniowie ZSECh

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie

     

 • Magdalena Topór
 • Karol Wyligała
 • Katarzyna Goldyń
 • Patryk Żabiński
 • Kinga Grela
 • Patryk Głowacz
 • Adrian Molik
 • Iwona Kuchta
 • Klaudia Jurkiewic

12. Tytuł: „Zgoda na życie”

Cele: Podniesienie świadomości młodzieży na temat znaczenia oddawania organów, dawstwa szpiku i krwi podczas życia i po śmierci.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: braków organów do przeszczepu, niewielkiej liczby dawców organów i dawców szpiku. Projekt zakłada organizację serii spotkań młodzieży z osobami po przeszczepach, którym przeszczepy uratowały życie. Spotkania mają na celu uświadomić młodzież na temat znaczenia idei: kriwiodawstwa, dawstwa szpiku, dawstwa organów.

Grupa docelowa

Uczniowie ZSECh, nauczyciele, pedagodzy

     

 • Magdalena Topór
 • Karol Wyligała
 • Katarzyna Goldyń
 • Patryk Żabiński
 • Kinga Grela
 • Patryk Głowacz
 • Adrian Molik
 • Iwona Kuchta
 • Klaudia Jurkiewic

13. Tytuł: „Pomóżmy im przetrwać zimę”

Cele: Poprawa sytuacji bytowej zwierząt i opieka nad zwierzętami ze schroniska.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: zły stan magazynowy, przed zimą, rzeczy potrzebnych zapewnienia przetrwania zimy zwierzętom. Projekt zakłada organizację spotkania z przedstawicielami schroniska, które ma nakreślić potrzeby realne schroniska w Oświęcimiu, a w razie potrzeby zorganizowanie zbiórki środków, karmy, akcesów dla zwierząt,

Grupa docelowa

Zwierzęta znajdujące się w schronisku w Oświęcimiu, wolontariusze.

Współpraca z: Dyrekcja, przedstawiciele schroniska

     

 • Paulina Borówka
 • Anna Kwadrans
 • Ola Burdyka
 • Paulina Staryzkiweicz
 • Piotr Klinama
 • Klaudia Kosowska
 • Krzysztof Błasiak

14. Tytuł: „Bieda z telewizorem”

Cele: Zapewnienie właściwego zaplecza technicznego do pracy w jednej z pracowni szkolnych.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: brak telewizora w pracowni jednej z nauczycielek. Projekt zakłada przeprowadzenie akcji mającej na celu zapewnienie dostępności sprzętowej w postaci telewizora do jednej z pracowni szkoły.

Grupa docelowa

Uczniowie szkoły, nauczycielka/le

Współpraca z: Dyrekcja, pracownicy schroniska

     

 • Paulina Borówka
 • Anna Kwadrans
 • Ola Burdyka
 • Paulina Staryzkiweicz
 • Piotr Klinama
 • Klaudia Kosowska
 • Krzysztof Błasiak

15. Tytuł: „Zbiórka rzeczy dla dzieci z Hospicjum Cordis w Katowicach”

Cele: Wsparcie dzieci będących podopiecznymi Hospicjum Cordis i ich rodzin.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: wysokie koszty leczenia dzieci – podopiecznych hospicjum sprawiają, że istnieje konieczność wspierania ich w zakupie rzeczy podstawowych typu: ubranka, pieluszki, akcesoria dla dzieci itp. Projekt zakłada organizację przeprowadzenie zbiórki: ubranek, pieluch, kosmetyków dla dzieci, akcesoriów dla dzieci, zabawek itp. wśród uczniów szkoły i społeczności szkolnej. W ramach projektu wszystkie w/w rzeczy zostaną przekazane na rzecz Hospicjum.

Grupa docelowa

Hospicjum Cordis w Katowicach i jego podopieczni, wolontariusze ZSO14 w Gliwicach

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZSO14 w Gliwicach

     

 • Alicja Skołuba
 • Agata Kapela
 • Aleksandra Kuźnik
 • Natalia Ziman
 • Natalia Bednarczyk
 • Mateusz Pocheć
 • Oliwia Rokosz
 • Natalia Bas
 • Wiktoria Krysińska

16. Tytuł:    „Święty Mikołaj w Gliwicach”

Cele:     Wsparcie materialne na Mikołaja 30 potrzebujących rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: niemożności zakupienia przez ubogi rodziny prezentów z okazji Mikołaja dla ich dzieci. Projekt zakłada przygotowanie 30 paczek mikołajkowych dla 30 rodzin i ich dzieci. W ramach projektu wszystkie paczki zostaną przekazane na rzecz potrzebujących.

Grupa docelowa

Hospicjum Cordis w Katowicach i jego podopieczni, wolontariusze ZSO14 w Gliwicach

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZSO14 w Gliwicach

     

 • Alicja Skołuba
 • Agata Kapela
 • Aleksandra Kuźnik
 • Natalia Ziman
 • Natalia Bednarczyk
 • Mateusz Pocheć
 • Oliwia Rokosz
 • Natalia Bas
 • Wiktoria Krysińska

17. Tytuł:    „Radość i zabawa”

Cele:     Poprawa samopoczucia dzieci przebywających w oddziałach szpitalnych.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: złe samopoczucie dzieci przebywających w oddziałach szpitalnych, pogarszający się stan zdrowia wielu dzieci przebywających w szpitalach. Projekt zakłada organizację cyklicznych wizyt w wybranym szpitalu w oddziale dziecięcym w celu zapewnienia rozrywki poprzez: gry i zabawy oraz konkursy dla dzieci tam się znajdujących.

Grupa docelowa

Wybrany szpital/szpitale i mali pensjonariusze znajdujący się w oddziałach szpitalnych, wolontariusze ZSO14 w Gliwicach

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZSO14 w Gliwicach

     

 • Dominika Tuzimek
 • Aleksandra Witek
 • Ewelina Miesiączek
 • Justyna Winiarczyk,
 • Żaneta Zielińska
 • Wiktoria Dachowicz
 • Dawid Warzecha

18. Tytuł:    „Pełna micha”

Cele:     Poprawa jakości życia zwierząt w schronisku

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: braki środków na utrzymanie schronisk dla zwierząt. Projekt zakłada organizację zbiórki karmy, która zostanie przekazana do schronisk dla zwierząt.

Grupa docelowa

Pracownicy schroniska,  zwierzęta, uczniowie – wolontariusze

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZSO14 w Gliwicach

     

 • Dominika Tuzimek
 • Aleksandra Witek
 • Ewelina Miesiączek
 • Justyna Winiarczyk,
 • Żaneta Zielińska
 • Wiktoria Dachowicz
 • Dawid Warzecha

19. Tytuł:    „Starsi z pomocą dla młodszych”

Cele:     Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez dobrą zabawę

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: niski poziom rozwoju zainteresowań wśród dzieci i młodzieży, nieumiejętność organizacji czasu – „nuda” wśród dzieci i młodzieży. Projekt zakłada organizację wizyty przedstawicieli ZSO14 w szkołach i placówkach i ich integrację poprzez wspólną rozmowę i wspólną zabawę.

Grupa docelowa

Dzieci ze szkół i przedszkoli, wolontariusze z ZSO14.

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZSO14 w Gliwicach

     

 • Natalia Wyklińska
 • Piotr Miłkowski
 • Olga Zwolenik
 • Martyna Kęsy
 • Weronika Jędryk
 • Julia Goleń
 • Zofia Pilarz

20. Tytuł:    „Dzień uśmiechu”

Cele:     Poprawa stanu samopoczucia mieszkańców dzielnicy Sośnica w Gliwicach

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: ponury nastrój panujący wśród mieszkańców dzielnicy Sośnica w Gliwicach, zbyt rzadko obserwowane wśród mieszkańców uśmiechanie się i życzliwość na ulicach dzielnicy. Projekt zakłada organizację wydarzenia podczas którego rozdaje się mieszkańcom napotykanym naklejki w kształcie serca z napisem „uśmiechnij się”, przyklejanie tychże naklejek na klamki samochodów i w miejscach publicznych.

Grupa docelowa

Mieszkańcy dzielnicy Sośnica w Gliwicach, uczniowie ZSO14

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie ZSO14 w Gliwicach

     

 • Natalia Wyklińska
 • Piotr Miłkowski
 • Olga Zwolenik
 • Martyna Kęsy
 • Weronika Jędryk
 • Julia Goleń
 • Zofia Pilarz

21. Tytuł:    „Drugie życie”

Cele:     Podniesienie poziomu czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Alwernia i okolic

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na następujące problemy: zbyt niskie zainteresowanie czytelnictwem w Alwerni i okolicach, posiadanie stosów nieczytanych książek, wysokie ceny książek. Projekt zakłada organizację miejsc w których można będzie podzielić się lub wymienić książkę, dzięki czemu wzrośnie zainteresowanie czytelnictwem.

Grupa docelowa

Mieszkańcy gminy Alwernia

Współpraca z: Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie

     

 • Maria Wajdzik
 • Wiktoria Kolasik
 • Mateusz Setkowicz
 • Ania Janas
 • Dagmara Kolczak
 • Filip Kędziołka
 • Igor Tomski

22. Tytuł:    „Czysta Alwernia”

Cele:     Poprawa czystości w gminie Alwernia i poprawa świadomości mieszkańców o problemie zanieczyszczenia.

Streszczenie projektu:

Projekt rozwiązuje problemy: dużo nieczystości na ulicach i miejscach publicznych, pozostawiane odchody po psach na ulicach. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na: przeprowadzeniu akcji promocyjnej wśród mieszkańców posiadających psy wraz z wręczeniem woreczków na odchody pupilów, przeprowadzeniu akcji promocyjnej na facebook’u pn. „Ja i moja psia kupa”, a także przeprowadzenie akcji sprzątania wybranych obszarów gminy.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy gminy Alwernia

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, Urząd Gminy, mieszkańcy

     

 • Maria Wajdzik
 • Wiktoria Kolasik
 • Mateusz Setkowicz
 • Ania Janas
 • Dagmara Kolczak
 • Filip Kędziołka
 • Igor Tomski

23.Tytuł:    „Pracownia gastronomiczna”

Cele:     Rozwijanie umiejętności kulinarnych wśród młodzieży.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na potrzeby: roziwjania umiejętności kulinarnych wśród młodzieży, poprawa jakości zajęć technicznych, zainteresowanie uczniów praktycznymi zajęciami o alternatywnej tematyce. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na: uzyskaniu zgody dyrekcji na organizację pracowni gastronomicznej, w której będzie można przeprowadzać zajęcia kulinarne.

Grupa docelowa:

Uczniowie szkoły ZS w Alwerni

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, Urząd Gminy, uczniowie

     

 • Gloria Krzyżak
 • Barbara Drabiec
 • Mateusz Olszewski
 • Paulina Jajko
 • Jakub Gaździewicz
 • Ewa Chlebowska
 • Maciej Świętoszek
 • Gabriela Rożnawska

24. Tytuł:    „Współpraca międzypokoleniowa”

Cele:     Przeciwdziałanie samotności i marginalizacji społecznej osób starszych.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: samotności osób starszych i ich marginalizacji, samotnych świąt spędzanych w odosobnieniu, nieznajomości kuchni tradycyjnej wśród ludzi młodych, niska współpraca międzypokoleniowa. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na: podjęciu współpracy ze starszymi osobami samotnymi oraz domem spokojnej starości i kołami gospodyń wiejskich w celu organizacji warsztatów plastycznych i gastronomicznych dla osób starszych i młodzieży.

Grupa docelowa:

Młodzież, osoby starsze, osoby samotne, mieszkańcy domu spokojnej starości

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, Dom spokojnej starości

     

 • Gloria Krzyżak
 • Barbara Drabiec
 • Mateusz Olszewski
 • Paulina Jajko
 • Jakub Gaździewicz
 • Ewa Chlebowska
 • Maciej Świętoszek
 • Gabriela Rożnawska

25. Tytuł:    „Precz z szarością”

Cele:     Poprawa wizerunku szkoły i promocja sztuki (murali) wśród mieszkańców.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: nieatrakcyjny wygląd szkoły – poszarzały budynek, stereotypowe myślenie mieszkańców o sztuce murali jako o wandaliźmie. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na: pomalowaniu szkoły atrakcyjnymi muralami w celu poprawy jej wizerunku oraz promowania sztuki – murali.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy gminy, uczniowie

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, artyści

     

 • Weronika Dulowska
 • Bożena Wojcieszek
 • Zofia Kloska
 • Julia Fajfer
 • Stanisław Kubik
 • Filip Szostek
 • Magdalena Nowakowska
 • Gabrysia Kupczyk

26. Tytuł:    „Noc w gimnazjum”

Cele:     Podniesienie poziomu atrakcyjności szkoły i integracja młodzieży w szkole.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: nudne i mało interesujące życie w szkole, słaba integracja młodzieży w szkole, niezainteresowanie ludzi młodych aktywnością. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na organizacji imprezy szkolnej w ramach której odbywałyby się m.in.: Dyskoteka, karaoke, gry i filmy oraz kiermasze podczas których zbierano by fundusze na zakup potrzebnych rzeczy do pomalowania szkoły muralami.

Grupa docelowa:

uczniowie

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele

     

 • Weronika Dulowska
 • Bożena Wojcieszek
 • Zofia Kloska
 • Julia Fajfer
 • Stanisław Kubik
 • Filip Szostek
 • Magdalena Nowakowska
 • Gabrysia Kupczyk

27. Tytuł:    „Kiermasz bożonarodzeniowy”

Cele:     Zebranie funduszy na zakup książek do biblioteki szkolnej i sprzętu sportowego do szkoły.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: brak funduszy na zakup nowego sprzętu sportowego, niewielka liczba książek w bibliotece. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na organizacji kiermaszu bożonarodzeniowego na którym sprzedawane byłyby: ciasta i ciasteczka, a z którego dochód przeznaczony byłby na zakup książek jakimi są zainteresowani uczniowie szkoły i sprzętu sportowego.

Grupa docelowa:

Uczniowie

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele

     

 • Gabriela Mioduszewska
 • Kacper Kupczy
 • Jakub Gawęd
 • Natalia Dębska
 • Tymek Hojowski
 • Karolina Mazur

28. Tytuł:    „Alwernia is happy”

Cele:     Promocja gminy Alwernia.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: niewielkie zainteresowanie gminą wśród turystów, nieatrakcyjna promocja gminy, integracja obywateli. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na organizacji nagrania teledysku promującego gminę Alwernia z podkładem muzycznym P. Williamsa przy udziale różnych grup i osób chętnych do współpracy.

Grupa docelowa:

Młodzież gimnazjalna i licealna, osoby dorosłe, seniorzy

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele

     

 • Gabriela Mioduszewska
 • Kacper Kupczy
 • Jakub Gawęd
 • Natalia Dębska
 • Tymek Hojowski
 • Karolina Mazur

29. Tytuł:    „Zostań Prymusem!”

Cele:     Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas czwartych.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: problemy w nauce niektórych uczniów, niski poziom integracji pomiędzy uczniami, problemy w nauce uczniów klas czwartych SP w związku ze zmianą etapu kształcenia. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na organizacji systematycznych spotkań, przez grupę uczniów starszych, zajęć dla uczniów młodszych z wybranych przedmiotów z którymi sobie nie radzą.

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzież

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele

 

 • Daria Nowak
 • Łucja Kostrzewa
 • Paulina Dobrowolska
 • Julia Prochownik
 • Emil Hoffman
 • Nikola Płachny
 • Jan Wypski
 • Kamil Rosiniak
 • Kuba Szumniak
 • Łukasz Znaleźniak
 • Patrycja Smalcen

30. Tytuł:    „Ze starszymi za-pan-brat!”

Cele:     Uwrażliwienie młodzieży na potrzeby osób starszych.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: samotność ludzi starszych, niewystarczający poziom zainteresowania rodzin problemami seniorów. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na organizacji imprezy międzypokoleniowej (tańce, karaoke, poczęstunek) zorganizowanej przez ludzi młodych.

Grupa docelowa:

osoby dorosłe, seniorzy, dzieci i młodzież

Współpraca z: Dyrekcja szkoły, nauczyciele, dom spokojnej starości

 

 • Daria Nowak
 • Łucja Kostrzewa
 • Paulina Dobrowolska
 • Julia Prochownik
 • Emil Hoffman
 • Nikola Płachny
 • Jan Wypski
 • Kamil Rosiniak
 • Kuba Szumniak
 • Łukasz Znaleźniak
 • Patrycja Smalcen

31. Tytuł:    „Rowery też mogą stać!”

Cele:     Poprawa dostępności do transportu rowerowego w szkole

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: brak dobrego miejsca do pozostawienia roweru co nie zachęca do przyjeżdżania do szkoły rowerem. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na przygotowaniu stojaków na rowery ze złomu i materiałów z odzysku.

Grupa docelowa:

Uczniowie i pracownicy szkoły

Współpraca z: Rada rodziców, wolontariusze, spawacz

 

 • Kacper Legin
 • Kamila Gadula
 • Konrad Augustyniak
 • Kacper Łaski
 • Mateusz Malisz
 • Wiktoria Włoczewska
 • Emilia Balon
 • Dominik Rój

32. Tytuł:    „Pasami do szkoły”

Cele:     Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy:  brak bezpiecznego przejścia przez ul. Paderewskiego w Libiążu (od strony Gimnazjum). Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej przygotowaniu petycji do Władz Miasta o zorganizowanie bezpiecznego przejścia dla pieszych w wyznaczonym miejscu w okolicach wejścia do szkoły.

Grupa docelowa:

Mieszkańcy, uczniowie, nauczyciele,

Współpraca z: Dyrekcja, urzędnicy, drogowcy

 

 • Kacper Legin
 • Kamila Gadula
 • Konrad Augustyniak
 • Kacper Łaski
 • Mateusz Malisz
 • Wiktoria Włoczewska
 • Emilia Balon
 • Dominik Rój

33. Tytuł:    „Rysując po ścianach”

Cele:     Poprawa atrakcyjności pobytu w szkole podczas lekcji i na przerwach.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: nuda na przerwach. Projekt zapewnia realizację potrzeb w postaci: pobudzania kreatywności dzieci i młodzieży. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej przygotowaniu aranżacji ściany na której dzieci i młodzież mogliby malować lub pisać kredą, aktywnie  i kreatywnie spędzając czas.

Grupa docelowa:

Dzieci z nauczania początkowego

Współpraca z: Wolontariusze, rada rodziców

 

 • Kacper Legin
 • Kamila Gadula
 • Konrad Augustyniak
 • Kacper Łaski
 • Mateusz Malisz
 • Wiktoria Włoczewska
 • Emilia Balon
 • Dominik Rój

34. Tytuł:    „Umiemy pomagać”

Cele:     Poprawa wiedzy i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: nieznajomość zasad pierwszej pomocy. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na zorganizowaniu cyklu szkoleń praktycznych z zakresu pierwszej pomocy (z wykorzystaniem frantomów) dla uczniów szkoły.

Grupa docelowa:

Młodzież klas gimnazjalnych

Współpraca z: Dyrekcja, służba maltańska. OSP, itp.

 

 • Natalia Nowak
 • Oliwia Burzec
 • Marek Domanus
 • Zofia Gawlik
 • Kacper Malczyk
 • Julita Ochman
 • Wiktoria Strejku
 • Damian Wilczak
 • Jakub Ptasznik

35. Tytuł:    „Razem dbamy o teren szkoły”

Cele:     Zwiększenie  czystości wokół szkoły

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: nieznajomość zasad pierwszej pomocy. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na zorganizowaniu przeprowadzeniu akcji sprzątania terenu szkoły.

Grupa docelowa:

Uczniowie szkoły, młodzież która korzysta z pobliskich boisk, mieszkańcy osiedla.

Współpraca z: Dyrekcja, grono pedagogiczne

 

 • Natalia Nowak
 • Oliwia Burzec
 • Marek Domanus
 • Zofia Gawlik
 • Kacper Malczyk
 • Julita Ochman
 • Wiktoria Strejku
 • Damian Wilczak
 • Jakub Ptasznik

36. Tytuł:    „Filmy i filmiątka”

Cele:     Podniesienie atrakcyjności nauki poprzez naukę z wykorzystaniem oglądania filmów.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na potrzeby: zbiórka funduszy na potrzebującego ucznia naszej szkoły lub dom dziecka, propagowanie twórczości polskiej i zagranicznej. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na zorganizowaniu przeprowadzeniu w szkole projekcji filmów o walorze dydaktycznym wraz z omówieniem filmu.

Grupa docelowa:

Potrzebujący uczniowie, osoby z domu dziecka.

Współpraca z: nauczyciele, uczniowie, osoby z wolontariatu

 

 • Patrycja Rozmus
 • Martyna Święczek
 • Adrian Kusek
 • Piotr Walkowiak
 • Kuba Kochański
 • Jakub Kaczmarczyk
 • Bartosz Kulesza
 • Zuzanna Niewiedział

37. Tytuł:    „Korki z majorki”

Cele:     wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i integracja uczniów starszych z młodszymi.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: słabe wyniki w nauce. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na zorganizowaniu przeprowadzeniu akcji wspierania młodzieży z problemami w nauce poprzez wspólne odrabianie lekcji.

Grupa docelowa:

Uczniowie potrzebujący pomocy w nauce, wolontariusze, nauczyciele.

Współpraca z: nauczyciele, uczniowie, osoby z wolontariatu

 

 • A. Knapik
 • K. Lewandowska
 • W. Witek
 • Sz. Zieliński
 • D. Bodzęta
 • K. Pyzelnik
 • Z. Deszcz
 • O. Spuła

38. Tytuł:    „Koniec dymu dzisiaj rower”

Cele:     wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i integracja uczniów starszych z młodszymi.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: palenia śmieciami w piecach centralnego ogrzewania oraz wypalania traw w okresie letnim. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na przeprowadzeniu konkursu za zaprojektowanie ulotki uświadamiającej o problemach związanych z wypalaniem traw i paleniem śmieciami w piecach CO, a także organizacja rajd promującego właściwe zachowania w zakresie niewypalania traw i niepalenia śmieci w kotłach CO.

Grupa docelowa:

Uczniowie potrzebujący pomocy w nauce, wolontariusze, nauczyciele.

Współpraca z: nauczyciele, uczniowie, osoby z wolontariatu

 

 • A. Knapik
 • K. Lewandowska
 • W. Witek
 • Sz. Zieliński
 • D. Bodzęta
 • K. Pyzelnik
 • Z. Deszcz
 • O. Spuła

39. Tytuł:    „Pomoc i opieka nad osobami starszymi”

Cele:     Niesienie pomocy osobom starszym i dbanie o to aby nie czuli się ciężarem dla osób ze swojego otoczenia

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: samotność i niezdolność całkowita lub częściowa do samodzielnej egzystencji. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na przydzieleniu odpowiednich wolontariuszy do osób starszych potrzebujących wsparcia ze względu na ograniczenia zdrowotne itp. Wolontariusz opiekuje się osobą starszą.

Grupa docelowa:

Osoby starsze – mieszkańcy gminy Alwernia

Współpraca z:  członkowie szkolnego klubu wolontariusza

 

40. Tytuł:    „Koniec dymu dzisiaj rower”

Cele:     wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i integracja uczniów starszych z młodszymi.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: palenia śmieciami w piecach centralnego ogrzewania oraz wypalania traw w okresie letnim. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na przeprowadzeniu konkursu za zaprojektowanie ulotki uświadamiającej o problemach związanych z wypalaniem traw i paleniem śmieciami w piecach CO, a także organizacja rajd promującego właściwe zachowania w zakresie niewypalania traw i niepalenia śmieci w kotłach CO.

Grupa docelowa:

Uczniowie potrzebujący pomocy w nauce, wolontariusze, nauczyciele.

Współpraca z: nauczyciele, uczniowie, osoby z wolontariatu

 

 • A. Knapik
 • K. Lewandowska
 • W. Witek
 • Sz. Zieliński
 • D. Bodzęta
 • K. Pyzelnik
 • Z. Deszcz
 • O. Spuła

41. Tytuł:    „Stojaki i ławeczki”

Cele:     Poprawa infrastruktury szkolnej o ławki na korytarzach i stojaki na rowery

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: brak dobrego miejsca do pozostawienia roweru co nie zachęca do przyjeżdżania do szkoły rowerem. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej zorganizowaniu zbiórki pieniędzy oraz zorganizowaniu bufetu na imprezach szkolnych, loterii fantowej, kiermaszu rękodzieła w celu zebrania funduszy na zakup stojaków na rowery i ławek do szkoły.

Grupa docelowa:

Uczniowie

Współpraca z: Dyrekcja, Rada rodziców, wolontariusze

 

 • Dominika Kumala
 • Weronika Słowikowska
 • Dawid Cudak
 • Błażej Pabian
 • Karolina Grabowska
 • Gabriela Mańka
 • Julia Łatka
 • Julia Cwalińska

42. Tytuł:    „Ochrona środowiska z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły”

Cele:     Poprawa infrastruktury szkolnej o ławki na korytarzach i stojaki na rowery

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: bagatelizowanie przez uczniów problem zanieczyszczenia naszej planety. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na powołaniu szkolnego klubu przyrodników odpowiedzialnego za organizację akcji wiązanych z ochroną środowiska, sadzenie drzew na terenie szkoły, dbanie o roślinność na terenie szkoły, sprzątanie lasów, propagowanie segregacji śmieci.

Grupa docelowa:

Społeczność szkolna i mieszkańcy Libiąża

Współpraca z: Dyrekcja, Rada rodziców, wolontariusze

 

 • Katarzyna Rostecka
 • Marianna Pactwa
 • Szymon Szyjka
 • Aleksandra Czarnota
 • Kornelia Kuszczak
 • Antoni Wątroba
 • Filip Mruczek

43. Tytuł:    „Jedynka czyta dzieciom”

Cele:     Poprawa infrastruktury szkolnej o ławki na korytarzach i stojaki na rowery

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: niski poziom czytelnictwa wśród dzieci. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na czytaniu bajek dla dzieci.

Grupa docelowa:

Dzieci

Współpraca z: Dyrekcja, wolontariusze, nauczyciele

 

 • Adrianna Staszyk
 • Adam Klimczak
 • Dominika Zielińska
 • Natalia Księżarczyk
 • Oliwia Gregorczyk
 • Julia Pyzio
 • Wanesa Korakuła
 • Patrycja Gucik

44. Tytuł:    „Dzień promocji zdrowia”

Cele:     Poprawa infrastruktury szkolnej o ławki na korytarzach i stojaki na rowery

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: coraz więcej wad postawy i problemów zdrowotnych wśród ludzi młodych wiązanych ze zmniejszającą się aktywnością fizyczną tych osób. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej organizacji spotkań o charakterze promocji zdrowia, organizacja pikniku zdrowia, organizacja quizu.

Grupa docelowa:

Rodzice, uczniowie, pracownicy szkoły

Współpraca z: uczniowie, osoby zaproszone, ratownicy medyczni, pielęgniarki, dietetyk, fizjoterapeuta itp.

 

 • Adrianna Staszyk
 • Adam Klimczak
 • Dominika Zielińska
 • Natalia Księżarczyk
 • Oliwia Gregorczyk
 • Julia Pyzio
 • Wanesa Korakuła
 • Patrycja Gucik

45. Tytuł:    „Mali geniusze”

Cele:     Rozwijanie zainteresowań uczniów szkoły podstawowej.

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na potrzeby: potrzeba zorganizowania dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szkoły podstawowej, m. in. z zakresu matematyki. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej organizacji zorganizowania dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szkoły podstawowej w zakresie matematyki organizowanych przez uczniów gimnazjum.

Grupa docelowa:

Uczniowie szkoły podstawowej

Współpraca z: uczniowie, wolontariusze, nauczyciele

 

 • Rafał Szarek
 • Anna Zelech
 • Ewa Fiba
 • Patrycja Tekielak
 • Natalia Wosik
 • Marlena Woszczyna

46. Tytuł:    „Brodłej”

Cele:     Podniesienie poziomu integracji młodzieży z osobami starszymi

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: ludzie starsi są samotni, są marginalizowani i potrzebują rozrywki i aktywnego spędzania czasu. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej organizacji przedstawień dla osób starszych z różnych okazji, ćwiczenie dykcji i pamięci.

Grupa docelowa:

Osoby samotne, osoby starsze

Współpraca z: uczniowie, wolontariusze, nauczyciele

 

 • Olga Biel
 • Natalia Odrzywolska
 • Ola Fiba
 • Aleksandra Piertaszak
 • Monika Ryś
 • Karolina Stanowska
 • Filip Krok
 • Jakub Wróbel
 • Julia Saługa

47. Tytuł:    „Razem przy wigilijnym stole”

Cele:     Podniesienie poziomu integracji młodzieży z osobami starszymi

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: ludzie starsi są samotni, którzy nie mają możliwości spędzić wyjątkowego dnia wigilijnego z rodziną, potrzeba pomocy w prywatnym życiu np. pomoc w zakupach, porządkach itp. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej organizacji wigilii na którą zostaną zaproszone osoby starsze i samotne (z pomocą księdza i sołtysem)

Grupa docelowa:

Osoby starsze i samotne z Brodeł

Współpraca z: klub wolontariuszy, ksiądz, sołtys, MOPS

 

 • Rafał Szarek
 • Anna Zelech
 • Ewa Fiba
 • Patrycja Tekielak
 • Natalia Wosik
 • Marlena Woszczyna

48. Tytuł:    „#lepszaszkola”

Cele:     Poprawa infrastruktury szklonej z dostawaniem jej do potrzeb uczniów

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na problemy: brak miejsc siedzących na korytarzach w szkole, niewystarczająca liczba mieszkańców na ubrania w stosunku do liczby uczniów, braki w papierze toaletowym . Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na organizacji przeprowadzeniu zbiórek od rodziców i sponsorów, zorganizowanie wieczorów filmowych podczas których będzie prowadzona zbiórka na cele inicjatywy.

Grupa docelowa:

Szkoła i jej uczniowie

Współpraca z: dyrekcja, szkoły, gmina, sponsorzy: Blachprofil2, rada rodziców

 

 • Damian Krzywdol
 • Marcel Krok
 • Anna Kopeć
 • Łokasik Kamila
 • Dawid Duda

49. Tytuł:    „Ale jazda!”

Cele:     Poprawa integracji z rówieśnikami ze środowisk marginalizowanych

Streszczenie projektu:

Projekt odpowiada na potrzeby: chęć integracji z rówieśnikami, umilanie czasu dzieciom z domu dziecka. Projekt przewiduje realizację inicjatywy polegającej na organizacji przeprowadzeniu zbiórki na potrzeby organizacji wyjazdy na lodowisko dla dzieci z domu dziecka.

Grupa docelowa:

Uczniowie z naszej szkoły + dzieci z domu dziecka

Współpraca z: dyrekcja, opiekunowie

 

 • Damian Krzywdol
 • Marcel Krok
 • Anna Kopeć
 • Łokasik Kamila
 • Dawid Duda

WAŻNE!!! JEŻELI NIE MOŻESZ ZAGŁOSOWAĆ UŻYWAJĄC FORMULARZA, WYBIERZ TRZY NAJLEPSZE INICJATYWY I WYŚLIJ JE MAILEM PODAJĄC NR INICJATYWY I TYTUŁ NA ADRES: inspirationtravelling@gmail.com

 

W GŁOSOWANIU MOŻE WZIĄĆ  UDZIAŁ KAŻDA ZAINTERESOWANA OSOBA