Stowarzyszenie Travelling Inspiration w ciągu roku podejmuje szereg inicjatyw, których punktem odniesienia jest nasz statut. Nad przebiegiem i realizacją działań czuwa wybierany raz na dwa lata Zarząd, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Podejmuje on wszystkie najważniejsze decyzje wyznaczając kierunek  i charakter prowadzonych inicjatyw. Zarząd przyjmuje również wszelkie sugestie dotyczące naszej misji oraz kształtu prowadzonej przez nas działalności.

Prezes Zarządu

Marcin Kozioł

Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu

Marek Kozioł

Wiceprezes Zarządu
Sekretarz Zarządu

Renata Góral

Sekretarz Zarządu