Szkolny Klub 80 Rowerów

Stowarzyszenie Travelling Inspiration w roku 2013 stworzyło Ogólnopolski Klub 80 Rowerów. Od tego czasu powstało w Polsce kilkanaście oddziałów klubu. Każdy Klub ma na celu propagowanie turystyki rowerowej. Po czasie okazało się, że klubowicze włączają się również w działalność społeczną. Są zapraszani do konsultacji społecznych dotyczących infrastruktury rowerowej. W każdy weekend organizowane są w tych miastach wycieczki turystyczno-rekreacyjne po najciekawszych miejscach danego miasta. Takie kluby funkcjonują w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Gliwicach, Głogowie, Suwałkach, Dąbrowie Górniczej, Opolu, Tarnowie, Szczecinie, Barcinku, Gołkowicach, Wielogłowach. W roku 2014 powstał również Klub 80 Rowerów Przedszkolaka. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Na obecną chwilę są trzy kluby przedszkolaka w Wielogłowach, Nowym Sączu i Gołkowicach. Powstało również kilka Szkolnych Klubów 80 Rowerów m.in. w Gliwicach i  Barcinkowie. Czekamy na więcej. Więcej o naszym klubie na stronie: http://klub.80rowerow.pl

Szkolny Klub 80 Rowerów
Szkolny Klub 80 Rowerów
Szkolny Klub 80 Rowerów

Pomagamy w stworzeniu takiego Szkolnego Klubu 80 Rowerów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Z naszej strony nauczycielom chcącym prowadzić taki klub, proponujemy bezpłatne dwudniowe szkolenie, w efekcie którego uczestnicy kursu otrzymują legitymacje Instruktora Turystyki Kwalifikowanej – Turystyki Rowerowej. Uprawnia ona do prowadzenia i organizowania wycieczek rowerowych w ramach klubu, w których bierze udział niepełnoletnia młodzież szkolna. Dotyczy to osób pełnoletnich, nauczycieli i wychowawców lub rodziców, którzy chcieliby organizować i prowadzić takie wycieczki rowerowe. Służymy pomocą przy organizowaniu wycieczek, planowaniu etc. Każdy klub otrzymuje swoją klubową flagę, staramy się wesprzeć i dofinansować zakup koszulek klubowych. Dzieci jeżdżące w klubie nie ponoszą żadnych kosztów.