Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej

Zachęcamy wszystkie osoby, które są zainteresowane prowadzeniem, organizowaniem wycieczek rowerowych, rajdów, imprez rowerowych z udziałem osób niepełnoletnich do udziału w Kursie Instruktora Turystyki Rowerowej. Chcąc organizować tego rodzaju imprezy konieczne jest posiadanie min. uprawnień Instruktora Turystyki Rowerowej. Mówi o tym:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Przepisy te są następującej treści:

§ 11. 1. Dyrektor szkoły wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicznych szkoły o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
2. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez dyrektora szkoły, osoba pełnoletnia, która:
1) ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,
2) jest instruktorem harcerskim,
3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

To również alternatywa dla osób, chcących rozpocząć swoją przygodę z prowadzeniem turystycznych wypraw rowerowych, które zaczynają być coraz bardziej popularną formą uprawiania turystyki aktywnej.

Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej dla nauczycieli
Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej dla nauczycieli
Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej dla nauczycieli

Informacje ogólne
Kurs prowadzony jest w grupach kilkunastoosobowych. Każdy uczestnik kursu musi mieć ze sobą rower oraz kask podczas części praktycznej. Dzień o1 trwa ok. 8 godzin dydaktycznych z przerwami. Zajęcia są prowadzone w sposób warsztatowy (oprócz aspektów prawnych). Są przerwy kawowe z drobnym poczęstunkiem. Szkolenie prowadzone jest przez doświadczone osoby, które od kilku lat zajmują się organizowaniem, prowadzeniem wycieczek, wypraw rowerowych. Trener posiada wykształcenie turystyczne. Kurs odbywa się przy min. 10 zgłoszonych osobach.

KURS MOŻEMY RÓWNIEŻ ZORGANIZOWAĆ W DOWOLNYM MIEJSCU POLSKI DLA MIN. 10 OSÓB. JEŚLI MASZ TAKĄ LUB MNIEJSZĄ GRUPĘ – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI.

 Program kursu:

DZIEŃ 01 czas trwania 9.00 – 16.30
1. Prezentacja Stowarzyszenia
2. Czym jest turystyka kwalifikowana. Turystyka rowerowa jako jej składowa.
3. Prawne aspekty turystyki rowerowej oraz organizowania imprez rowerowych.
4. Bezpieczeństwo w turystyce rowerowej.
5. Jak zorganizować dobrą wycieczkę rowerową 
6. Promocja imprezy rowerowej
7. Krajoznawstwo podczas wycieczek rowerowych
8. Szlaki rowerowe w Polsce
9. Podstawy pilotażu i przewodnictwa podczas wycieczek rowerowych
10. Sytuacje awaryjne podczas wycieczek rowerowych
11. Praca z mapą, orientacja w terenie, prowadzenie grupy
 
DZIEŃ 02  czas trwania 9.00 – 14.00
Praktyka. Wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas  wycieczki rowerowej, prowadzonej przez kursantów. Tego dnia każdy z uczestników będzie miał zadanie do wykonania, które zweryfikuje zdobytą wcześniej wiedzę. Trasa wycieczki jest opracowywana przez kursantów dnia pierwszego. Tego dnia należy mieć ze sobą rower, kask etc.
 
Każdy uczestnik kursu, który ukończy szkolenie otrzymuje od nas legitymację Instruktora Turystyki Kwalifikowanej o specjalności Turystyka Rowerowa, zaświadczenie i certyfikat.
 
Co musisz mieć ze sobą:
  • rower
  • kask
  • zdjęcie
  • zeszyt na notatki i długopis
Terminy szkoleń:
 
Jeśli chodzi o terminy szkoleń, umawiamy je indywidualnie z poszczególnymi szkołami i nauczycielami.
 
Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej dla nauczycieli
Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej dla nauczycieli
Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej dla nauczycieli
Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej dla nauczycieli
Zapisy:
Zapisy przyjmujemy drogą elektroniczną. Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie zgłoszenia na nasz adres: kurs@80rowerow.pl
W treści maila napisz do nas swoje Imię, Nazwisko, datę urodzenia, telefon kontaktowy oraz termin kursu, w którym chcesz wziąć udział.
 
Opłatę kursową należy wpłacić na konto:
Stowarzyszenie Travelling Inspiration
ul. Zielona 22B/30;32-500 Chrzanów
PL 90 1050 1142 1000 0090 8000 5821 – ING BANK ŚLĄSKI
 
Tytuł: Kurs Instruktora, imię i nazwisko, data kursu
Kwota: 260 zł
 
Koszt kursu:
260 PLN / OS.
 
*Uczestnik we własnym zakresie organizuje sobie ew. nocleg 
**Aby wziąć udział w kursie należy mieć ukończone 18 lat.
 

Osoby, którą kończą na kurs mogą organizować, prowadzić wycieczki i imprezy rowerowe dla dzieci, młodzieży  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r., nr 135, poz 1516, art. 11) oraz osób dorosłych.

Stowarzyszenie Travelling Inspiration jest wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00285/2014. Wpis z dnia 02.10.2014 r. Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.)